افزایش قیمت دلار

احتراما

 

با توجه به افزایش قیمت دلار نسبت به ریال در روزهای اخیر ، قیمت دلار محاسباتی برای پرداخت درآمد کاربران از ۳۰۰۰ به ۳۱۰۰ تومان افزایش یافت .

 

لذا درآمد کاربران در پرداخت بعدی با قیمت جدید محاسبه می گردد .

 

لازم به ذکرست قیمت دلار بر اساس میانگین قیمت دلار بانکی و دلار آزاد محاسبه می گردد .

 

در روزهای آتی چنانچه تغییری در تعرفه دلار ایجاد گردید مجددا و از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد .

 

با تشکر